KUNSKAP   ERFARENHET   OMDÖME

Vi erbjuder juridiska tjänster till privatpersoner och föreag samt förmedlar rättsskydd och allmän rättshjälp.
  • Testamente
  • Gåvobrev
  • Bouppteckning
  • Arvskifte
  • Vårdnad
  • Brottmål
  • Avtal
Ewa Hermansson, Jac Nepérus, Alma Celik