KUNSKAP   ERFARENHET   OMDÖME

Vi erbjuder juridiska tjänster till privatpersoner och föreag samt förmedlar rättsskydd och allmän rättshjälp.
Ewa Hermansson, Jac Nepérus, Alma Celik

Advokat Jac Nepérus

Jurist examen 1985, Lunds universitet

Tingsnotarie, Eksjö tingsrätt 1985-86

Notarie, förvaltningsrätten Malmö 1986-88

Kammarrätten Göteborg 1988-90

Skattekonsult, revisionsbyrå1990

Biträdande jurist på advokatbyrå 1991-94

Advokat 1 mars 1994

Egen verksamhet 1994 –

Advokat Alma Celik

Examen Lunds Universitet 2020

Biträdande jurist 2020 – 2023

Advokat 2023

Advokat assistent & ekonom Ewa Hermansson

Utbildning ekonomi & redovisning 1995

Advokatsamfundets utbildningar för sekreterare & inom testamente, bouppteckningar m m