Vi är advokatbyrån med hjärta, vi värnar om allas rättigheter & hjälper Dig i utsatta situationer. Vi bistår såväl företag som privatpersoner i olika uppdrag, såsom avtal, bouppteckning, testamente, bodelning, arvskifte, vårdnadstvister m m. Vi biträder i brottmål & tvister, som försvarare & målsägandebiträde.

ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Vem kan vända sig till Konsumenttvistnämnden? »

  • service1
  • service2
  • service3
Advokatsamfundets integritetspolicy Så säkerställer Sveriges advokatsamfund att personuppgifter hanteras lagenligt. Advokatsamfundet har fastställt en integritetspolicy. Integritetspolicyn gäller samfundets användning av personuppgifter i verksamheten. Den anger för vilka ändamål personuppgifterna används och visar hur Advokatsamfundet säkerställer att personuppgifter hanteras i enlighet med lag. Integritetspolicyn beskriver också vilka rättigheter de, vilkas personuppgifter Advokatsamfundet använder, har. Sveriges advokatsamfunds integritetspolicy